home

Home / Oferta / Dermatologia

DERMATOLOGIA

badania zeskrobin skóry
badania bakteriologiczne, mykologiczne
biopsja skóry
leczenie chorób skóry
                             testy alergiczne
                             odczulanie